Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 31.8.2017 


 1. Rekisterinpitäjä

Anno Collection Oy, Juurakkokuja 4, 01510 VANTAA 


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pekko Poduschkin pekko.poduschkin@annocollection.com

 

3. Rekisterin nimi 

Anno Collection -asiakasrekisteri 


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Anno Collection Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointitarkoituksiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. 


5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröitäviä tietoja ovat: 

- Etunimi

- Sukunimi

- Sähköpostiosoite 

- Katuosoite

- Postinumero

- Postitoimipaikka

- Puhelinnumero

- Ostohistoria


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus, ostos www.annocollection.com verkkokaupasta tai täytetyn lomakkeen kautta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Anno Collection Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. 

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 


9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja.

Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.